Rotaryclub 's-Gravenhage-Oost

Goedenavond Rotarian

Haagse Wetswinkel

Project Haagse Wetswinkel
 
De Haagse Wetswinkel is in 1972 opgericht met als doel om rechtshulp beschikbaar te stellen aan mensen met de laagste inkomens, in feite een door de overheid gesubsidieerde eerste-lijn juridische hulp. Omdat dit probleem uiteraard ook landelijk speelde is er toen, naast het initiatief “De Sociale Raadslieden” ook een landelijk initiatief ontstaan; “het Bureau voor Rechtshulp”, wat ook wel bekend staat onder de naam “Juridisch loket”.

De Haagse Wetswinkel (die overigens geheel wordt gerund door studenten) is, doordat de subsidie door de gemeente werd verlaagd, verhuisd van een eigen pand in de Witte de Withstraat naar de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Inmiddels is de Wetswinkel op initiatief van de Openbare Bibliotheek ook uitgebreid naar een aantal wijkbibliotheken (Segbroek en Escamp) om mensen te voorzien van juridisch advies.
De formele doelstelling van de Wetswinkel luidt:
De Stichting heeft als doel het verschaffen van juridische dienstverlening en alles wat daarmee samenhangt ten behoeve van bewoners van ’s-Gravenhage en omstreken – later is daar aan toegevoegd dat er een strikte inkomensgrens wordt gehanteerd.
De rechtsgebieden die worden verzorgd zijn “Arbeidsrecht”, “Huurrecht”, “Consumentenrecht”,  “Sociale zekerheid” en “Personen en familierecht”. Het “Justitieel Klachtenbureau” is een instelling die onderdeel uitmaakt van de stichting Haagse Wetswinkel en die cliënten helpt bij klachten over politieoptreden, waarbij vaak een klachtenprocedure wordt gestart. Soms wordt het vorderen van een schadevergoeding beoogd, maar soms wordt slechts een symbolisch excuus van de optredende ambtenaar nagestreefd.
Sinds dit jaar geeft de Wetswinkel ook advies op het gebied van Belastingrecht – hier worden uiteraard “Fiscaal-recht” studenten ingezet.
Er wordt expliciet geen advies gegeven over Ondernemingsrecht (omdat deze cliënten vaak draagkrachtiger zijn) en Vreemdelingenrecht (omdat het hier vaak gaat over zeer grote belangen waarbij het er bijvoorbeeld van afhangt of mensen in Nederland mogen blijven).
De ondergrens om als juridisch expert te mogen optreden voor de Haagse Wetwinkel is dat een student minimaal 2e of 3e jaars bachelors student dient te zijn, maar er zijn bijvoorbeeld ook enkele Masters studenten verbonden aan de Wetswinkel.
De rol van de bibliotheek is aan het veranderen en dat biedt mogelijkheden aan de Wetswinkel, er zullen in de bibliotheek bijvoorbeeld ook meer spreekuren worden gehouden door bijvoorbeeld een talencentrum, een historisch centrum, een rechtswinkel en de politie.
De studenten worden begeleid door een zogenoemde personeelsvoorzitter die brieven checkt op gebruikte argumenten, spelling etc. Ook is er hulp beschikbaar van advocaten waar advies kan worden ingewonnen als er bijvoorbeeld sprake is van een complexe rechtsvraag. De Haagse Wetswinkel is voor studenten een zeer waardevolle leerschool om direct in de praktijk ervaring op te kunnen doen. De studenten die aangesloten zijn bij de Wetswinkel krijgen ook scholingsdagen aangereikt.
Er wordt door de studenten ook hard gewerkt aan de naamsbekendheid van de Wetswinkel; bijvoorbeeld door een stand op Bevrijdingsdag in de Haagse binnenstad, het verspreiden van flyers, een informatieve website, spreekuren tijdens wijkfeesten en promo’s op beeldschermen in het gemeentelijk stadsdeelkantoor.
De Wetswinkel zal het in de toekomst drukker gaan krijgen doordat de overheid voornemens is het landelijk initiatief “Juridisch loket“ op te heffen.
De Haagse Wetswinkel werkt vanaf 2015 zonder gemeentelijke subsidie. Sponsoring en fondsenwerving zijn dus in toenemende mate belangrijk geworden.
Omdat, door het wegvallen van de subsidie, de verantwoording naar de gemeente niet meer nodig is heeft de stichting een “Raad van Toezicht” benoemd van oud-medewerkers om toch voldoende (financieel) toezicht te waarborgen.
Cliënten ontvangen het juridisch advies geheel gratis. Als cliënten geen Nederlands spreken, wordt de Engelse taal benut. Het aanleveren van de juridische stukken is meestal voldoende om in dit soort gevallen toch tot een gefundeerd advies te kunnen komen. De studenten ontvangen geen vergoeding of studiepunten voor hun vrijwilligerswerk, maar zij kunnen dit wel gebruiken als een zogenoemd “keuzevak”. De praktijkervaring is de belangrijkste drijfveer voor een student om aan de Wetswinkel mee te werken.
Rotaryclub ’s-Gravenhage-Oost heeft de Haagse Wetswinkel in 2014/2015 gesponsord om de uitbreiding naar de wijkbibliotheken Segbroek en Escamp mogelijk te maken. In het Rotaryjaar 2015/2016 is opnieuw een bedrag verstrekt om de nieuwe ruimte in de Centrale Bibliotheek Den Haag te kunnen inrichten en te kunnen starten met spreekuren in de wijkbibliotheek van de Schilderswijk.

terug…

Archief projecten